Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu sản phẩm trồng trọt trong điều kiện giãn cách phòng, chống Covid-19

Diễn đàn nhằm tạo ra không gian đối thoại và giải quyết các vấn đề đảm bảo sản xuất, tiêu thụ nông sản ổn định, lâu dài tại các tỉnh, thành phố triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg. Đại biểu tham dự mỗi diễn đàn, gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh đồng bằng sông cửu Long, Đông Nam Bộ; đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành chăn nuôi, thuỷ sản; đại diện các nhà phân phối, các chuỗi siêu thị, nhà bán lẻ.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00, ngày 30/7/2021.

- Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom.

2. Số lượng tham dự: 500-600 người.

3. Chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.