Hội nghị triển khai hỗ trợ hộ SXNN tham gia sàn TMĐT tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Quyết định 1034/QĐ-BTTTT và Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022. Tổ Công tác 1034 của Bộ TTTT phối hợp với các Sở TTTT, NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp bưu chính tổ chức Hội nghị triển khai hỗ trợ hộ sản xuất tham gia sàn TMĐT tỉnh Thái Nguyên, nhằm thúc đẩy, cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00, Thứ 6 ngày 18/03/2022.

- Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên

2. Chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

3. Hình thức hội nghị: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (toàn tỉnh).

4. Đại biểu: 500 người.