Hội nghị trực tuyến Hỗ trợ 19 tỉnh, thành phố phía Nam tiêu thụ sản phẩm nông sản trên sàn TMĐT

Hội nghị nhằm hỗ trợ người dân 19 tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tiêu thụ nông sản thông qua các sàn TMĐT, mở rộng kênh tiêu thụ trong nước và quốc tế.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h00, ngày 30/7/2021.

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông - 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

2. Số lượng: 200 người.

3. Chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.