Hội nghị trực tuyến với các Sở TTTT Chuyên đề:“cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm tốt trong công tác QLNN về bưu chính”

Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-BTTTT ngày 25/01/2021 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề về bưu chính năm 2021. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở TTTT Chuyên đề:“cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm tốt trong công tác QLNN về bưu chính” nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực bưu chính, qua đó kịp thời hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về bưu chính, cụ thể:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14h00, Thứ 4 ngày 01/12/2021.

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối với điểm cầu tại 63 tỉnh, thành.

2. Chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Hình thức hội nghị: Trực tuyến.

4. Đại biểu: 350 người.