Hội thảo Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-STTTT ngày 21 tháng 3 năm 2022 của   Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo và tập huấn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 với các nội dung như sau:

Thời gian: lúc 8h00 ngày 22 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm: tỉnh Hậu Giang.

Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

- Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Bưu chính và Tổ 1034

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên Minh hợp tác xã, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel Hậu Giang.

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-  Mởi đại diện lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố:

- Đại diện doanh nghiệp, Hợp tác xã, Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh của các sàn TMĐT.