Hội thảo triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đưa sản phẩm lên sàn Thương mại điện tử

Nhằm triển khai Quyết định 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch “Đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”, thực hiện Công văn số 7737/UBND-CT ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thiện Kế hoạch hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp mở rộng thị trường, tiêu thụ nông sản nhanh và tiếp nhận thông tin, hàng hóa đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh thông qua sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn, sáng ngày 28/9/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi hội thảo thảo triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đưa sản phẩm lên sàn Thương mại điện tử.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00, ngày 28/9/2021.

- Hình thức: trực tiếp.

- Địa điểm: tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Số lượng tham dự: 200 người.

3. Chủ trì Hội thảo:

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.