Triển lãm số “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” - Digital exhibition "Vietnamese lychees go global"

Triển lãm số “Vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới” - Digital exhibition "Vietnamese lychees go global" nằm trong khuôn khổ sự kiện quảng bá nông sản vải thiều Việt Nam ra thị trường thế giới do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá nông sản - sản phẩm vải thiều để các tổ chức quốc tế, báo chí quốc tế và cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam biết, hiểu hơn về sản phẩm nông sản đặc trưng của Việt Nam. Đồng thời, sự kiện nhằm hỗ trợ người tiêu dùng nước ngoài có điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin về sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Việt Nam, qua đó thúc đẩy mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản vải và các sản phẩm được chế biến từ vải thiều, thúc đẩy người Việt Nam ở nước ngoài ưu tiên dùng hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam.

Link Hội nghị: https://vaithieuexpo.vnexpress.net