AgriVerse

Sàn nông nghiệp trên vũ trụ ảo Agriverse: Hỗ trợ thanh niên “giàu lên từ làng”

Với mục tiêu hỗ trợ thanh niên đưa sản phẩm lên nền tảng số, tổ chức các diễn đàn kết nối nông sản, giúp thanh niên nông thôn tiếp cận với công nghệ mới, AgriDrone Việt Nam đã phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Agriverse cho 63 tỉnh, thành cả nước.

đọc tiếp