Đưa sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM lên sàn thương mại điện tử

Bế mạc hội chợ tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2021” do Hội Nông dân TP.HCM tổ chức, nhiều sản phẩm đã được sàn thương mại điện tử Mekong Expo ký kết để đưa vào kinh doanh.

đọc tiếp