Hà Nội hỗ trợ chủ thể OCOP xúc tiến thương mại trên nền tảng Tik tok

Ngày 19 9, Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Tik tok Việt Nam tổ chức tập huấn và hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các chủ thể OCOP trên nền tảng Tik tok.

đọc tiếp