hợp tác xã

Hòa Bình: Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã

Toàn tỉnh hiện có 461 hợp tác xã (HTX), sản phẩm của HTX đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực. Nhằm tạo cơ hội để HTX quảng bá, giới thiệu, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu giữa HTX và doanh nghiệp (DN); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

đọc tiếp

Miền Trung Tây Nguyên chuyển đổi hoạt động sản xuất sang mô hình công nghệ

Phát triển Kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, KTTT HTX các tỉnh miền Trung Tây Nguyên phát triển đúng hướng và đang phát huy đúng tầm, góp phần xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Hiện các HTX miền Trung Tây Nguyên đang dần chuyển đổi hoạt động sản xuất sang mô hình công nghệ để

đọc tiếp

Sản phẩm OCOP của HTX lên 'tàu' thương mại điện tử

Khi thị trường bán lẻ truyền thống đã bão hòa, việc các hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách hòa mình vào dòng chảy của nền tảng số được cho là bước đi hiệu quả hiện nay.

đọc tiếp