Hà Nội: Huyện Quốc Oai phát triển chuỗi kênh tiêu thụ nông sản

Người sản xuất tại Quốc Oai kết nối với các doanh nghiệp để đưa nông sản thực phẩm an toàn vào các kênh, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể.

đọc tiếp