kinh tế số

Hà Giang: Phát triển sản phẩm OCOP gắn với kinh tế số

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với kinh tế số là xu hướng tất yếu, bền vững của nền nông nghiệp hiện đại, hướng đến mục tiêu nâng tầm chất lượng, giá trị cho nông sản địa phương và khai thác tối đa lợi thế cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Quá trình ấy đang được huyện Vị Xuyên cụ thể hóa bằng những bước đi vững chắc, tạo đà cho chuyển đổi số nông nghiệp trong tương lai.

đọc tiếp

Lạng Sơn: Những nông dân thời kinh tế số

Cùng với sự phát triển của kinh tế số, nhà nông Xứ Lạng đã chủ động tìm hiểu, tiếp cận với các sàn thương mại điện tử. Từ đó, từng bước hình thành tư duy mới trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kịp thời bắt nhịp được với sự phát triển của công nghệ.

đọc tiếp