Chuyển đổi số tại Long An: Hướng tới đưa hộ nông dân lên sàn TMĐT

Đặt mục tiêu năm 2022 là năm hành động để tạo bước ngoặt chiến lược về chuyển đổi số (CĐS), tình Long An đang nỗ lực hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022, UBND tỉnh Long An đặt mục tiêu công nhận thêm 44 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên. Vì vậy, tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022.

Trọng tâm của Đề án là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của tỉnh theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Chuyển đổi số tại Long An Hướng tới đưa hộ nông dân lên sàn TMĐT

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ máy móc, thiết bị, tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP và những sản phẩm tiềm năng để đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

Năm 2021, toàn tỉnh Long An đã công nhận được 19 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên 31 sản phẩm, trong đó: 19 sản phẩm đạt hạng 4 sao (4 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao và đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương đánh giá, công nhận); 12 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Từ khi triển khai Chương trình OCOP, các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tỉnh đã được nhiều người tiêu dùng và các đơn vị phân phối biết đến.

Để đạt được các mục tiêu, tỉnh đang tập trung đôn đốc các doanh nghiệp (DN) quản lý sàn giao dịch điện tử, bao gồm https://postmart.vn, https://voso.vn, hỗ trợ hộ SXNN đưa sản phẩm lên sàn. Ngoài ra, để đạt hiệu quả cao và thu hút các hộ sản xuất, công tác tuyên truyền được tỉnh chú trọng, vận động các hộ SXNN tích cực tham gia giới thiệu, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm trên sàn TMĐT. Đến nay, có 482 tổ chức, cá nhân bán hàng trên 02 sàn này với 1.974 sản phẩm/hàng hóa được đăng ký bán trên sàn.

Ngành nông nghiệp Long An cũng duy trì triển khai ứng dụng các công nghệ số như blockchain, mã QR trong truy xuất nguồn gốc nông sản, đến nay đã hỗ trợ 1.761.000 tem điện tử truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đối với 14 cơ sở đã được xác nhận chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Hệ thống kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An (https://nongsanantoanlongan.vn) đã được xây dựng và triển khai, cấp tài khoản cho trên 900 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, việc hỗ trợ các DN nhỏ và vừa thực hiện CĐS nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tiếp cận khách hàng và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.