Chuyển đổi số - Thúc đẩy tăng năng suất nông nghiệp tỉnh Lào Cai

Cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng thị trường tiêu thụ nội địa, chuyển đổi số được xem là công cụ hiệu quả cho tương lai nông nghiệp Lào Cai.

Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong nông nghiệp Lào Cai

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, thời gian qua Lào Cai đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHCN) vào sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, thể hiện rõ nét như: Truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, phát triển thương mại điện tử… Đây là một trong những nội dung, tiền đề hình thành chuyển đổi số, kinh tế số.

Cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng thị trường tiêu thụ nội địa, chuyển đổi số được xem là nền tảng hiệu quả cho tương lai nông nghiệp Lào Cai. Và chuyển đổi số được nhắc đến không chỉ như một xu thế ngắn hạn mà là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Lào Cai.

Thực tiễn cho thấy những thành công của nông nghiệp Lào Cai gần đây cũng có nhiều đóng góp từ việc triển khai Xây dựng các hệ thống giải pháp phát triển khoa học công nghệ tận dụng thành tựu của nền công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số trong nông nghiệp như:

Hệ thống minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử nông sản cho các cơ sở và các dòng sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh, đến nay có 86 doanh nghiệp/HTX tham gia với trên 300 dòng sản phẩm được gắn mã QR-Code trên sản phẩm.

Hệ thống hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có trên 118 doanh nghiệp/ HTX/ cơ sở tham gia tương tác, giới thiệu quảng bá các sản phẩm của đơn vị mình trên hệ thống với 193 dòng sản phẩm tham gia. Qua đó đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, nông dân trong tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh và lợi thế sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Hệ thống thông tin quản lý chuỗi sản phẩm nông sản an toàn được cấp xác nhận trên địa bàn tỉnh đến nay đã cập nhật thông tin quản lý của 97 chuỗi sản phẩm nông sản an toàn được cấp xác nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bảo các chức năng hỗ trợ trong công tác quản lý, hỗ trợ người sản xuất, cung cấp sản phẩm và hỗ trợ người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm chuỗi nông sản an toàn. Đây là một trong những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả toàn ngành, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Chuyển đổi số được xem là công cụ hiệu quả cho tương lai nông nghiệp Lào Cai. Ảnh minh họa

Lào Cai tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh nhằm tăng năng suất chất lượng

Tiềm năng của chuyển đổi số trong nông nghiệp tại Lào Cai là rất lớn vì được sự ủng hộ cao từ các cơ quan, bộ, ngành cho đến các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp nông nghiệp. Chuyển đổi số đã mang lại những kết quả tích cực không chỉ trong chất lượng, năng suất mà còn cải thiện đáng kể về cách thức quản lý, phương thức kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Do đó, để bắt nhịp công cuộc chuyển đổi số hiệu quả và chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, ngành nông nghiệp là một trong các lĩnh vực được ưu tiên. Theo đó, Lào Cai sẽ tập trung vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu của ngành như: Theo dõi diễn biến rừng, đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, môi trường, thời tiết,… để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.

Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Chuyển đổi số giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng suất chất lượng. Ảnh minh họa 

Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ, ...) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ số trong việc hỗ trợ công tác quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản đang thực sự trở thành một xu thế tất yếu trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

Cũng theo kế hoạch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành, năm 2022, 2 trong số hàng loạt mục tiêu kinh tế số quan trọng là phấn đấu 100% sản phẩm OCOP sẽ gia nhập các sàn thương mại điện tử. Trong đó, 50% chủ sở hữu sản phẩm được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử.

UBND tỉnh khuyến khích khôi phục và duy trì việc quảng bá sản phẩm cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử của tỉnh, cũng như kết nối với các sàn thương mại điện tử trên cả nước để các DN tham gia, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa các sản phẩm lên sàn. Tiến tới, các ngành chức năng của tỉnh còn đưa sản phẩm của Lào Cai đến các thị trường khó tính hơn như châu Âu, châu Mỹ. 

Không chỉ chuyển đổi số trong nông nghiệp tỉnh Lào Cai còn đang tích cực chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương trong cả nước có bước chuyển lớn trong công cuộc chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần từng bước thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược.

Theo đó, tỉnh xác định mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững. 

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.