Hải Phòng: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Kế hoạch số 28/KH-STTTT ngày 2/3/2022 về Thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022.
Hải Phòng Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022

Theo đó, Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo chỉ đạo tại Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và Quyết định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Nội dung triển khai tập trung vào triển khai số hóa dữ liệu thông tin hộ sản xuất nông nghiệp trên nền tảng sàn thương mại điện tử; hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử; xây dựng thói quen cho hộ sản xuất nông nghiệp hoạt động trên sàn thương mại điện tử; đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp; tổ chức truyền thông thực hiện Chương trình 1034 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Việc thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố phấn đấu 100% hộ sản xuất nông nghiệp đáp ứng tiêu chí được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn; 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của thành phố được đưa lên sản thương mại điện tử; 100% hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử; quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp thông quan các sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.