Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận ký thỏa thuận hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mai điện tử

Ngày 14/4, Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Ninh Thuận ký thỏa thuận kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2021 – 2025, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa lên sàn thương mại điện tử

Đưa nông sản lên sàn điện tử

Theo Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025; Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và Bưu điện tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành.

Việc này nhằm mục đích tạo điều kiện để cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số nông nghiệp đối với Hội viên nông dân, nhằm bắt kịp xu thế thị trường phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch, hậu đại dịch Covid -19 góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới.

Thông qua chương trình phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội Nông dân các cấp, Bưu điện tỉnh trên địa bàn nông thôn.

Hai bên sẽ nâng cao trách nhiệm, vai trò phối hợp giữa hai ngành để hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử Postmart.Vn/ Agripostmart.vn (gọi tắt là sàn TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Ninh Thuận ký thỏa thuận hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 2.

Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Ninh Thuận ký thỏa thuận hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: CTV

Nông sản tuân thủ quy trình VietGAP, sản phẩm hữu cơ

Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm, phương tiện nghe nhìn tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện của hai cơ quan để tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách về chuyển đổi số nông nghiệp đến hộ sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao nhận thức của các cấp Hội Nông dân, người dân, doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hàng Việt nhằm nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về người Việt dùng sản phẩm Việt.

  • Hội Nông dân-Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận ký kết chương trình hỗ trợ nông dân

    Hội Nông dân-Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận ký kết chương trình hỗ trợ nông dân

Hai bên sẽ tổ chức hội thảo về chuyển đổi số nông nghiệp để Hội Nông dân các cấp, các đơn vị hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn nông thôn và nông dân hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức khi Việt Nam tham gia Hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và quốc tế.

Phối hợp xây dựng và đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn tiêu thụ trên sàn TMĐT, hỗ trợ chuyển giao quy trình đóng gói – kết nối – giao nhận cho các hộ SXNN; Đào tạo, hướng dẫn các hộ SXNN về kỹ năng số và cách thức để có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch trên sàn TMĐT.

Cùng hỗ trợ các đơn vị tham gia chương trình, tuân thủ về các quy trình về VietGAP, sản phẩm hữu cơ,… phải được cấp các chứng nhận, chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm, OCOP đặc biệt đối với hộ SXNN.

Hỗ trợ thành lập kênh bán hàng đầu mối tại Hội Nông dân tỉnh có mã gian hàng trên sàn TMĐT, khu trưng bày sản phẩm tại tỉnh Hội nhằm kết nối giữa các Hội viên nông dân sản xuất giỏi, hộ sản xuất nông nghiệp với sàn thương mại điện tử.

Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Ninh Thuận ký thỏa thuận hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử - Ảnh 4.

Vườn nho của nông dân Ba Mọi ở Ninh Thuận nổi tiếng với nông nghiệp sạch, được nhiều người đến tham quan. Ảnh CTV

Cũng theo Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, mục tiêu năm 2022, dự kiến thu thập thông tin của 50.500 hộ SXNN cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn TMĐT.

Bên cạnh đó là phấn đấu đưa được các sản phẩm an toàn, OCOP, VietGAP, hữu cơ,… của các hộ SXNN, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có đầy đủ thủ tục, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn tiêu thụ lên sàn TMĐT.

Hội sẽ chú trọng việc phát triển Cộng tác viên, Đại lý bán hàng(CTV, ĐLBH) và tối thiểu mỗi xã phải phát triển 1 CTV, ĐLBH.

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.