Lào Cai: Gần 200 dòng nông sản tham gia hệ thống thương mại điện tử

Những năm qua, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm được ngành nông nghiệp tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, ngành nông nghiệp đã tham gia diễn đàn trực tuyến thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; hướng dẫn các doanh nghiệp/hợp tác xã (HTX) tham gia các hệ thống phần mềm quản lý xúc tiến thương mại...

 

Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc nông sản qua mã QRCode.

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 86 doanh nghiệp/HTX tham gia với 296 dòng nông sản an toàn được cấp mã QRCode (tem truy xuất nguồn gốc điện tử). Bên cạnh đó, có 118 doanh nghiệp/HTX/cơ sở tham gia tương tác, giới thiệu quảng bá sản phẩm trên hệ thống thương mại điện tử với 193 dòng sản phẩm. Đó là các loại nông sản thế mạnh, đặc sản của 125 chuỗi sản phẩm nông sản an toàn được cấp xác nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua đó, người tiêu dùng toàn quốc có thể đặt hàng nông sản của Lào Cai trên các sàn thương mại điện tử như: Tiki, Sendo, Postmart, Lazada…

Các loại nông sản của Lào Cai được kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Postmart.

Hệ thống hỗ trợ xúc tiến thương mại điện tử đã góp phần quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh và lợi thế sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2022 (Công ty TNHH một thành viên TraphacoSapa); Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2022; Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 - AGROVIET 2022… cũng được các doanh nghiệp/HTX tham gia nhằm quảng bá các loại nông sản của tỉnh.

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.