Thái Nguyên: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Các hoạt động ứng dụng công nghệ số trong kết nối quảng bá và tiêu thụ nông sản đã được quan tâm triển khai.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Triển khai chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đào tạo tập huấn cho trên 1.300 hộ sản xuất kinh doanh; tạo tài khoản bán hàng cho gần 700 hộ; đưa trên 1.000 sản phẩm nông nghiệp nên các sàn thương mại điện tử.

Các hoạt động ứng dụng công nghệ số trong kết nối quảng bá và tiêu thụ nông sản cũng được quan tâm triển khai, đã hỗ trợ 180.000 tem truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng tăng cường công tác kiểm tra về chất lượng nông sản nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm.

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.