Thanh Hóa tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong tháng 4/2022, Sở TT&TT Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử.
Thanh Hóa tập huấn hướng dẫn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
Toàn cảnh hội nghị tập huấn 

Theo đó, Sở TT&TT đã phối hợp với UBND các huyện Quan Hoá, Ngọc Lặc, Thị xã Bỉm Sơn, Bưu điện tỉnh Thanh Hoá và Chi nhánh bưu chính Viettel Thanh Hoá tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, kinh tế số cấp xã, thôn, bản cho hơn 500 học viên là cán bộ xã, thôn, Đoàn TNCS HCM, Tổ công nghệ số cộng đồng thuộc 03 huyện, thị xã.

Thông qua tập huấn, các học viên đã nắm bắt được các chủ trương của nhà nước, của tỉnh trong hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; đồng thời qua đó, các học viên cũng được hướng dẫn về kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; hỗ trợ đăng ký tài khoản mua, bán hàng trên sàn thương mại điện tử; cách đưa các sản phẩm nông nghiệp và đăng ký, sử dụng thanh toán trực tuyến phục vụ giao dịch trên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn về quy trình đóng gói – kết nối – giao nhận sản phẩm khi tham gia các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử, kênh phân phối của Bưu điện Việt Nam  và  Viettel Post, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm nông sản của Thanh Hoá đến với thị trường trong và ngoài nước.

Trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện 100% hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử được đào tạo, hướng dẫn về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên môi trường số; đưa 100% sản phẩm OCOP của tỉnh được lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn theo chỉ tiêu tại Quyết định số  350/QĐ-BTTTT ngày 24/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.