Thành phố Yên Bái: 1.000 tài khoản được thiết lập hoạt động trên sàn thương mại điện tử

Nằm trong chương trình thực hiện chuyển đổi số, thành phố Yên Bái đang tăng cường phối hợp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thiết lập tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử.
Thành phố Yên Bái 1000 tài khoản được thiết lập hoạt động trên sàn thương mại điện tử
Tiểu thương tại chợ Minh Tân áp dụng phương thức kinh doanh không dùng tiền mặt

Ngay từ đầu năm 2022, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo rà soát, thống kê danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường và danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp qua các sàn thương mại điện tử phục vụ nhiệm vụ số hóa các tổ chức, hộ sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Đến nay, 100% sản phẩm OCOP của thành phố có chứng nhận từ 3 sao trở lên đã được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn. 100% các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Hướng dẫn thiết lập 1.000 tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử. Tài khoản mua và bán có một trong các hoạt động: Đăng bán sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin, giao dịch mua bán. Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử postmart.vn và voso.vn. 

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chú trọng đưa các nông sản nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, hiện các phòng chức năng thành phố đang tích cực tham mưu cho thành phố ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022.

Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới để đưa các sản phẩm nông sản tỉnh nhà vươn xa hơn nữa, Hậu Giang đang đẩy mạnh quá trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp nói riêng và áp dụng khoa học công nghệ nói chung là để giải mã, khắc phục những “hố đen” trong sản xuất, trong tư duy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa đạt được yêu cầu từ truy xuất nguồn gốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử tới sử dụng máy bay không người lái vào sản xuất.

Nhiều sản phẩm OCOP của TP.HCM đã lên các sàn thương mại điện tử. Dù mới tiếp cận nhưng lượng khách hàng thông qua các kênh này được đánh giá khả quan và nhiều tiềm năng.

“Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp số, nông dân số và các dịch vụ số tạo ra những sản phẩm an toàn có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao” là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030 của ngành nông nghiệp Hải Phòng.

Có một chàng trai đã từ bỏ công việc công nghệ thông tin (IT) với thu nhập cao để chuyển sang kinh doanh nông sản sản và các loại hạt dinh dưỡng hướng đến sức khỏe, với khát vọng cháy bỏng muốn nâng tầm giá trị của nông sản Việt Nam.