Văn bản điều hành

Tổng số có: 7 bản ghi.

Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức Ngày ban hành Hiện thị

350/-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 24/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022

3694/BTTTT-BC

Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản điều hành 23/09/2021 V/v giới thiệu đầu mối phối hợp, hỗ trợ triển khai Kế hoạch 1034 của Bộ TTTT về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT

1369/-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 06/09/2021 Phê duyệt Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

2980/BTTTT-QLDN

Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản điều hành 06/08/2021 Về việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn (VB giao chỉ tiêu cho các Sở TTTT)

2981/BTTTT-QLDN

Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản điều hành 06/08/2021 V/v thực hiện Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn (VB chỉ đạo VNPost và Viettel Post)

1034/-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 21/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

2685/BTTTT-QLDN

Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản điều hành 21/07/2021 V/v hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last