1034/QĐ-BTTTT

Số hiệu: 1034/QĐ-BTTTT
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn
Ngày ban hành: 21/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức: Quyết định
Download: