2685/BTTTT-QLDN

Số hiệu: 2685/BTTTT-QLDN
Trích yếu: V/v hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch
Ngày ban hành: 21/07/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức: Văn bản điều hành
Download: