2980/BTTTT-QLDN

Số hiệu: 2980/BTTTT-QLDN
Trích yếu: Về việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn (VB giao chỉ tiêu cho các Sở TTTT)
Ngày ban hành: 06/08/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức: Văn bản điều hành
Download: