350/QĐ-BTTTT

Số hiệu: 350/QĐ-BTTTT
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022
Ngày ban hành: 24/02/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức: Quyết định
Download: