3694/BTTTT-BC

Số hiệu: 3694/BTTTT-BC
Trích yếu: V/v giới thiệu đầu mối phối hợp, hỗ trợ triển khai Kế hoạch 1034 của Bộ TTTT về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT
Ngày ban hành: 23/09/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức: Văn bản điều hành
Download: